Welkom

VEILIG OP DE EIK WERKEN AAN VEILIGE EEN met ELKAAR OMGEVING? Lees verder... SCHOON OP DE EIK WERKEN AAN SCHONE EEN met ELKAAR OMGEVING? Lees verder... SOCIAAL OP DE EIK WERKEN SOCIALE AAN met ELKAAR COHESIE? Lees verder... BINDING OP DE EIK WERKEN binding AAN met ELKAAR in de buurt? Lees verder... SLOOP EN NIEUWBOUW INFORMATIE DELEN SLOOP OVER met ELKAAR EN NIEUWBOUW OP DE EIK? Lees verder... MONITORING INFORMATIE DELEN KWALITEIT OVER met ELKAAR VAN AFHANDELING STORINGSMELDINGEN Lees verder...

Welkom bij Bewonerscommissie De Eik Hellevoetsluis

Bewonerscommissie de Eik
De Eik Hellevoetsluis

Alle bewoners

Bewonerscommissie De Eik behartigt de belangen van alle bewoners op De Eik 55- 215 te Hellevoetsluis.

Uw vertegenwoordiger

De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle bewoners bij de Stichting Maasdelta Groep en Huurdervereniging De Koepel Hellevoetsluis.

Initiatieven

Daarnaast hebben wij gestructureerd overleg met derden zoals: Camelot Europe, Stichting Careyn, Stichting Push, Stichting Pameijer, Stichting SBO, de gemeente Hellevoetsluis en andere bewonerscommissies in de nabijheid van De Hooghen Hoeck.

Logisch aanspreekpunt

Zo is bewonerscommissie De Eik niet alleen uw vertegenwoordiger, maar is zij tegelijkertijd een logisch aanspreekpunt voor de buurt.

Vele handen maken licht werk

Bewonerscommissie de Eik Hellevoetsluis maakt graag gebruik van vrijwilligers. Vrijwilligers die zich willen inzetten in één van de activiteitencommissies. Laat van u horen!

Activiteitencommissies

Wij zijn volop bezig om ons te organiseren rondom 6 programma’s. We doen dit vanuit activiteitencommissies. Eén programma per activiteitencommissie.

Veiligheidsgevoel

In dit programma werken we aan meetbare verbetering van het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Binding in de buurt

In dit programma werken we aan meetbare verbetering van binding in de buurt.

Schone omgeving

In dit programma werken we aan meetbare verbetering van een schone omgeving.

Sloop & nieuwbouw

In dit programma werken we aan verbetering van de informatievoorziening wat betreft sloop en nieuwbouw van het aangrenzende gebouw van Careyn.

Nieuwbouw of renovatie op De Eik?
Nieuwbouw?

Monitoring van klachten en bij overlast

In dit programma werken we aan meetbaarheid van klachten en overlast.


Recente Nieuwsberichten

Recent Blog Posts