Bestuur

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering op 1 februari 2021 is voorgesteld dat de bewonerscommissie per 15 februari 2021 bewonerscommissie De Eik gaat heten. Ook zijn de bestuursleden unaniem akkoord gegaan met de benoeming van de heer Martin Smink als kandidaat voorzitter. In de bestuursvergadering van 6 april 2021 Martin Smink voorgedragen als interim penningmeester nadat Bep Hazenbroek het bestuur per dezelfde datum op eigen verzoek heeft verlaten. Op 13 april 2021 heeft de heer Levering zijn bestuursfunctie op eigen verzoek neergelegd. Op de eerstkomende ledenvergadering wordt over deze veranderingen een besluit genomen.

De samenstelling van het bestuur bestaat uit thans uit 5 leden. Er zijn inmiddels 2 vacatures voor algemeen bestuurslid, 1 vacature voor secretaris en 1 vacature voor penningmeester.

Het bestuur is thans als volgt vastgesteld:

Bestuursleden

No Image Available

De heer M.R. (Martin) Smink

Voorzitter, Penningmeester (interim) Bewonerscommissie De EikDagelijks bestuur
Thuis De Eik 163 3224 TB Hellevoetsluis Werk De Eik 163 3224 TB Hellevoetsluis Mobiel: 06 1137 2279 Lidmaatschap: 1 februari 2021 Bewoner: 4 september 2020 Bestuurslid: 1 februari 2021 Nieuwsbrief: 4 maart 2021 Website: Bewonerscommissie De Eik
Geactualiseerd: 2 maanden geleden
No Image Available
Thuis Hermes 19 3225 TE Hellevoetsluis Werk Mobiel: 06 5230 1572 Bestuurslid: 1 februari 2021 Nieuwsbrief: 4 maart 2021 Website: Bewonerscommissie De Eik
Geactualiseerd: 2 maanden geleden
No Image Available
Thuis De Eik 209 3224 TB Hellevoetsluis Werk Mobiel: 06 2737 6284 Lidmaatschap: 1 februari 2021 Bewoner: 1 mei 2016 Bestuurslid: 1 februari 2021 Nieuwsbrief: 4 maart 2021 Website: Bewonerscommissie De Eik
Geactualiseerd: 2 maanden geleden
No Image Available
Thuis De Eik 203 3224 TB Hellevoetsluis Werk Mobiel: 06 4480 1411 Lidmaatschap: 1 februari 2021 Bewoner: 1 maart 2016 Bestuurslid: 1 februari 2021 Nieuwsbrief: 4 maart 2021 Website: Bewonerscommissie De Eik
Geactualiseerd: 3 maanden geleden

Huishoudelijk reglement

Download het huishoudelijk regelement