Huishoudelijk reglement

Goedkeuring

Op 15 februari heeft het bestuur van de bewonerscommissie De Eik het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement is onder andere vastgelegd:

 • Wat de functie en taak is van de commissie
 • Welke bevoegdheden zij heeft
 • Hoe de samenstelling en de functieverdeling is georganiseerd
 • Hoe de zittingsduur van bestuursleden is geregeld
 • Hoe (vaak) er wordt vergaderd en met wie
 • Wat de bijzonderheden zijn bij een bewonersvergadering
 • Wat de taak van de voorzitter is
 • Wat de taak van de secretaris is
 • Wat de taak van de penningmeester is
 • Hoe de verslaglegging is georganiseerd
 • Wat de aard en omvang is van de financiële middelen
 • Hoe de onkostenregeling is georganiseerd

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

Heeft u vragen over dit bericht? Laat het ons weten, stuur uw vraag, opmerking of idee naar ons!

Bewonerscommissie De Eik