Privacybeleid

Uw privacy

De bewonerscommissie De Eik respecteert uw privacy bij alles wat we voor of namens u doen. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in ons privacybeleid.

Wie we zijn

Bewonerscommissie De Eik

p/a De Eik 163

3224 TB Hellevoetsluis

Ons website adres is: https://bcde.info

Ons algemeen email adres is: info@bcde.info

AVG

Het privacybeleid is conform de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe lang we ze bewaren

Welke gegevens?

De bewonerscommissie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt. De bewonerscommissie kan in het contactformulier op de website bcde.info de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw intialen
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP adres
 • uw eventuele bestuursfunctie

Waarom hebben we die gegevens nodig?

De bewonerscommissie verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail, per post of telefonisch te kunnen benaderen ten behoeve van bijvoorbeeld:

 • het afhandelen van uw informatie- en/of adviesaanvraag
 • u te informeren over een ledenvergadering
 • u te informeren over een activiteit
 • u te informeren over lidmaatschap van de bewonerscommissie
 • u de nieuwsbrief toe te sturen, als u zich daarvoor heeft opgegeven via een formulier

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De bewonerscommissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewoners

Uw gegevens worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft als huurder in het wooncomplex De Eik. indien u geen registratie wenst dan zal de bewonerscommissie zich houden aan de wettelijke verplichtingen, tenzij uw verzoek daartoe eerdere vernietiging rechtvaardigt.

Wij mogen uw persoonsgegevens in dit geval bewaren op basis van de wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Lidmaatschap

Uw gegevens worden door ons na uw toestemming bewaard zolang u lid van de bewonerscommissie bent. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens door het secretariaat verwijderd.

Wij mogen uw persoonsgegevens in dit geval bewaren op basis van de wettelijke grondslag: Toestemming.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden door ons na uw toestemming bewaard zolang u de nieuwsbrief went te ontvangen. Bij beëindiging van uw (gratis) abonnement worden uw gegevens door het secretariaat verwijderd.

Wij mogen uw persoonsgegevens in dit geval bewaren op basis van de wettelijke grondslag: Toestemming.

Gegevens opvragen, inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens digitaal op te vragen, in te zien, te vragen om correctie of de informatie geheel te verwijderen. U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bcde.info. De bewonerscommissie zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Contact formulieren

Toestemming

Als u één van onze contactformulieren gebruikt, geeft u aan dat de bewonerscommissie uw gegevens mag opslaan en voor de doelstellingen mag gebruiken zoals hierboven aangegeven.

Wij mogen uw persoonsgegevens in dit geval bewaren op basis van de wettelijke grondslag: Toestemming.

Delen van uw informatie met anderen

De bewonersvereniging verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij u ons hiervoor toestemming verleent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden zijn bijvoorbeeld: Maasdelta, Huurdersvereniging De Koepel Hellevoetsluis.

In kaart brengen van uw websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De bewonersvereniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Cookies

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de pagina’s die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser, zie voor uitleg het artikel ‘cookies instellen in uw browser‘. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.

Google Analytics

De bewonerscommissie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De bewonerscommissie heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via bcde.info verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ingesloten inhoud van andere websites

De website van de bewonerscommissie bevat geen ingesloten inhoud van andere websites. En dat is fijn. Want door het plaatsen van artikelen met ingesloten inhoud op een website, zoals video’s, afbeeldingen, artikelen raakt u al snel privacy gegevens kwijt aan derden, zoals sociale netwerken. Dit omdat ingesloten inhoud van andere websites zich gedraagt ​alsof u die andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen daarbij data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

De bewonerscommissie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van uw gegevens maken wij gebruik van encryptie. Onze website op bcde.info maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de bewonerscommissie op via info@bcde.info.

Aansprakelijkheid

De bewonerscommissie, haar bestuur en haar vrijwilligers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvonden zonder onze toestemming.

Klachten

Indien u gegronde redenen daartoe heeft, meld het ons. U dat eenvoudig door os een bericht te sturen via het contactformulier of rechtstreeks naar avg@bcde.info. Vanzelfsprekend heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht in te dienen over de manier waarop bewonerscommissie De Eik met uw gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen.

Dit Privacybeleid is op 15 februari 2021 vastgesteld door de bewonerscommissie en kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd.